A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв'язків Полянської сільської ради
Мукачівського району Закарпатської області

За якою нормативкою працювати завучу в 2021/2022 навчальному році

 

Напрям освітньої діяльності Нормативно-правові документи
Звітність закладу загальної середньої освіти Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення(наказ МОН від 27.07.2018 № 936)
Діловодство у закладі загальної середньої освіти Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25.06.2018 № 676)
Освітня програма закладу освіти Стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

1–4-ті класи 
Державний стандарт початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87)

5–11-ті класи 
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти(постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

1–2-ті класи 
Типові освітні програми для 1–2-х класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272)

3–4-ті класи 
Типові освітні програми для 3–4-х класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273)

5–9-ті класи 
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ від 24.04.2018 № 405)

10–11-ті класи 
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти III ступеня (наказ від 24.04.2018 № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493)
Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять Стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205)
Розподіл учнів, зарахованих упродовж літнього періоду, між класами в межах нормативу їх наповнюваності, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту» Стаття 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367)
Облік учнів Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів(постанова КМУ від 13.09.2017 № 684)
Індивідуальна форма здобуття освіти (педагогічний патронаж, сімейна (домашня), екстернат) Стаття 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 12.01.2016 № 8 у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160)
Інституційна форма здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна, мережева, дистанційна) Стаття 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.04.2019 № 536 у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160)
Положення про дистанційне навчання (наказ МОН від 25.04.2013 № 466)
Деякі питання організації дистанційного навчання (наказ МОН від 08.09.2020 № 1115)
Інклюзивне навчання учнів Стаття 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX
Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова КМУ від 15.09.2011 № 872)
Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 № 609)
Поділ класів на групи Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 20.02.2002 № 128)
Група подовженого дня Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25.06.2018 № 677)
Тарифікаційний список педагогічних працівників Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ МОН від 15.04.1993 № 102)
Атестація та сертифікація педагогічних працівників Стаття 50 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930)

Стаття 51 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (постанова КМУ від 27.12.2018 № 1190)
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Стаття 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 № 800)

Підготувала Олена Святенко, начальник відділу базової освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України.

Вхід для адміністратора