Відділ освіти, молоді та спорту , у справах дітей, культури, туризму та зовнішніх зв'язків Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області

Витяг з плану роботи методкабінету відділу освіти

Витяг з плану роботи методкабінету

відділу освіти, молоді та спорту, у справах дітей,

культури, туризму та зовнішніх зв'язків

Полянської сільської ради Свалявського району

Закарпатської області

Єдина методична проблема закладів освіти Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області

Основні етапи роботи над єдиною науково-методичною проблемою "Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу"

Практично-діяльнісний етап

(2019/2020 навчальний рік)

Мета:

 • сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують;
 • розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми;
 • вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетенції вчителя, її сутності, структури, змісту;
 • теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, семінарів, методичних об'єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти.

Основні завдання:

 • мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми;
 • створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
 • реалізація в практичній діяльності школи концептуальних основ та принципів розвитку системи освіти.

Прогнозовані результати:

 • здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
 • аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;
 • визначення рівня роботи з реалізації проблеми (дієва самоосвітня робота);
 • спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою;
 • накопичення теоретичного матеріалу з теми.

Шляхи реалізації:

 • спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми;
 • організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, науково-практичних конференціях для учнів та вчителів, які беруть участь у роботі над проблемою;
 • створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально – виховний процес;
 • організація дієвої самостійної роботи педагогів із визначеної проблеми;
 • підготовка й публікація публіцистичних і науково-методичних статей щодо роз’яснення основних завдань, ідей роботи над проблемою;
 • діагностика стану й ефективності навчально-виховного процесу в школі;
 • обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення ключових завдань проблеми;
 • організація психолого-педагогічного семінару з проблемної теми «Дослідження психолого-педагогічного клімату в колективі»;
 • проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, дискусій, диспутів із визначеної проблеми;
 • удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація діяльності шкільних методичних об’єднань; шкільних предметних кафедр;
 • забезпечення ефективної роботи творчих груп, школи перспективного педагогічного досвіду;
 • розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі школи, кожного педагога;
 • узагальнення й упровадження в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду з даної проблеми;
 • творчі звіти вчителів за результатами проблеми, проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їхньої вихованості, розвитку:
 • проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих технологій на рівень навчальних досягнень учнів;
 • аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів;
 • створення ініціативної групи щодо реалізації програми «Обдарована дитина»;
 • удосконалення методики аналізу відвіданих уроків головами ШМО;
 • залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів);
 • інформатизація бібліотечної діяльності.

Управлінська діяльність:

 1. Проведення семінару-практикуму «Соціалізація школяра: психологічна сутність, технології, індикатори»;
 2. Методична рада «Формування потреби учнів та вчителя у самовдосконаленні, саморозвитку через впровадження нових освітніх технологій»;
 3. Майстер-клас «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в освітньому процесі»;
 4. Педагогічна рада: «Формування компетентного випускника шляхом упровадження інноваційних технологій та тренінгових методик в освітній
 5. процес»;
 6. Конференція «Роль іміджу вчителя в успішній освітній діяльності учня та його соціалізації» ;
 7. Психолого-педагогічний семінар «Виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в сучасному інформаційному просторі».
 8. Круглий стіл «Технологія креативного мислення».